آذر ۲۰, ۱۳۹۷
مقایسه زاویه دید های مختلف در طراحی پرسپکتیو

مقایسه زاویه دید های مختلف در طراحی پرسپکتیو

مقایسه زاویه دید های مختلف مقایسه زاویه دید های مختلف در طراحی پرسپکتیو مطلبی که امروز قصد داریم به آن بپردازیم.  در مطالب قبل انواع زاویه […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
زاویه دید در پرسپکتیو

زاویه دید در پرسپکتیو

زاویه دید در پرسپکتیو  زاویه دید در پرسپکتیو و طراحی اشیاء کوچک ، بزرگ و متوسط در حالت عادی متفاوت است.  تصور کنید در یک روز […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۷
قوانین پرسپکتیو در طراحی دست آزاد

قوانین پرسپکتیو در طراحی دست آزاد

قوانین پرسپکتیو قوانین پرسپکتیو گاهی در طراحی با گونیا و خط کش صدق نمیکند، به خطوط عمودی در واقعیت دقت کنید.  این خط ها کاملا موازی […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۷
یک نکته در پرسپکتیو یک نقطه ای

یک نکته در پرسپکتیو یک نقطه ای

یک نکته در پرسپکتیو یک نقطه ای یک نکته در پرسپکتیو یک نقطه ای که بسیار مهم تلقی میشود، پرسپکتیو یک نقطه ای درست ولی بد […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۷
Perspective is a point and two point

پرسپکتیو یک نقطه ای یا پرسپکتیو دو نقطه ای

پرسپکتیو یک نقطه ای یا پرسپکتیو دو نقطه ای پرسپکتیو یک نقطه ای یا پرسپکتیو دو نقطه ای ؟ سوالی است که بسیاری از هنرجویان در […]
مهر ۳۰, ۱۳۹۷
آموزش طراحی با اشکال هندسی

آموزش طراحی با اشکال هندسی در پرسپکتیو

آموزش طراحی با اشکال هندسی آموزش طراحی با اشکال هندسی و اگاهی دقیق از شیء مطلبی است که امروز قصد داریم به آن بپردازیم .  یکی […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۷
طراحی پرسپکتیو مکعب های هم جهت (2)

طراحی پرسپکتیو مکعب های هم جهت

طراحی پرسپکتیو مکعب های هم جهت طراحی پرسپکتیو مکعب های هم جهت تنها دارای دو دسته خطوط بهم نزدیک شونده هستند.  در اینجا چندین مکعب موازی […]
مهر ۱۰, ۱۳۹۷
آموزش قدم به قدم پرسپکتیو درس پنجم واقعیت و شکل ظاهری اشیاء در پرسپکتیو

طراحی پرسپکتیو ساختمان به وسیله مکعب ها

طراحی پرسپکتیو ساختمان به وسیله مکعب ها طراحی پرسپکتیو ساختمان به وسیله مکعب ها به آسانی انجام می شود .  اکنون که به خوبی طراحی پرسپکتیو […]
شهریور ۳۰, ۱۳۹۷
آموزش طراحی مکعب از زاویه دید پایین

آموزش طراحی مکعب از زاویه دید پایین

آموزش طراحی مکعب از زاویه دید پایین طراحی مکعب از زاویه دید پایین برعکس طراحی مکعب از زاویه دید بالا در طراحی پرسپکتیو مکعب از بالا ضلع […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷
طراحی مکعب از زاویه دید بالا

آموزش طراحی مکعب از زاویه دید بالا

آموزش طراحی مکعب از زاویه دید بالا طراحی مکعب از زاویه دید بالا با طراحی مکعب از زاویه دید افقی متفاوت است در طراحی پرسپکتیو مکعب از زاویه […]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۷
آموزش طراحی مکعب از زاویه دید افقی

آموزش طراحی مکعب از زاویه دید افقی

آموزش طراحی مکعب از زاویه دید افقی با توجه به مطلب آموزش طراحی مکعب سه بعدی ، طراحی مکعب از زاویه دید های مختلف متفاوت است و ما در این […]
مرداد ۳۰, ۱۳۹۷
طراحی مکعب سه بعدی

آموزش طراحی مکعب سه بعدی

آموزش طراحی مکعب سه بعدی شرط لازم طراحی مکعب سه بعدی درک پرسپکتیو است. طراحی از یک مکعب ساده (یا چیزی مشابه آن مثل آجر، کتاب […]
مرداد ۲۰, ۱۳۹۷
دلایل انتخاب جای بخصوص خط افق

دلایل انتخاب جای بخصوص خط افق

دلایل انتخاب جای بخصوص خط افق دلایل انتخاب جای بخصوص خط افق در طراحی پرسپکتیو و عواملی که در تعیین خط افق یک تصویر دخالت دارند صفحات […]
مرداد ۱۰, ۱۳۹۷
رابطه زاویه دید با خط افق

رابطه زاویه دید با خط افق

رابطه زاویه دید با خط افق همانطور که میدانید در مطلب قبل رابطه زاویه دید با خط تراز چشم را بررسی کردیم، اکنون قصد داریم رابطه زاویه دید […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۷
رابطه زاویه دید با خط تراز چشم

رابطه زاویه دید با خط تراز چشم

رابطه زاویه دید با خط تراز چشم رابطه زاویه دید با خط تراز چشم در سه زاویه نگاه مستقیم، نگاه به بالا و نگاه به پایین […]
تیر ۲۰, ۱۳۹۷

چرا خط افق طبیعت با خط هم تراز چشم یکی است

چرا خط افق طبیعت با خط هم تراز چشم یکی است چرا خط افق طبیعت با خط هم تراز چشم یکی است سوالی است که ممکن […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۷
ساده ترین را برای تشخیص خط افق12

ساده ترین را برای تشخیص خط افق

ساده ترین را برای تشخیص خط افق ساده ترین را برای تشخیص خط افق انتخاب خط افق طبیعت به عنوان خط حاوی نقطه گریز است زیرا […]
خرداد ۳۰, ۱۳۹۷
یک نکته مهم در پیدا کردن نقطه گریز

یک نکته مهم در پیدا کردن نقطه گریز

یک نکته مهم در پیدا کردن نقطه گریز یک نکته مهم در پیدا کردن نقطه گریز شیوه همجهتی خط دید با خطوط موازی است. در پرسپکتیو ی […]
خرداد ۵, ۱۳۹۷
تعیین نقطه گریز در خطوط موازی

تعیین نقطه گریز در خطوط موازی

تعیین نقطه گریز در خطوط موازی تعیین نقطه گریز در خطوط موازی همانند دیگر خطوط با این تفاوت که خطوط موازی دقیقا به یک نقطه به […]
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷
چرا تراز چشم بیننده خط افق را تعیین میکند

چرا تراز چشم بیننده خط افق را تعیین میکند

چرا تراز چشم بیننده خط افق را تعیین میکند چرا تراز چشم بیننده خط افق را تعیین میکند سوالی است که شاید ذهن خیلی از هنر […]
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷

چند نکته در انتخاب خط افق در طراحی

چند نکته در انتخاب خط افق در طراحی  چند نکته در انتخاب خط افق در طراحی پرسپکتیو که شما را راهنمایی میکند تا بدانید بر چه اساس […]
فروردین ۲۵, ۱۳۹۷
آموزش مرحله به مرحله پرسپکتسیو درس نهم کمک گرفتن از نقطه گریز (3)

پرسپکتیو در طراحی و نقاشی درس نهم کمک گرفتن نقطه گریز و خط افق

پرسپکتیو در طراحی و نقاشی پرسپکتیو در طراحی و  نقاشی یک تکنیک پرکاربردی است در این درس به شما آموزش میدهیم که چگونه از نقطه گریز […]
فروردین ۲۰, ۱۳۹۷
آموزش مرحله به مرحله پرسپکتسیو درس هشتم چرا واقعیت با شکل ظاهری تفاوت دارد (17)

آموزش مرحله به مرحله پرسپکتسیو درس هشتم چرا واقعیت با شکل ظاهری تفاوت دارد.

آموزش مرحله به مرحله پرسپکتسیو درس هشتم آموزش مرحله به مرحله پرسپکتسیو : چرا واقعیت با شکل ظاهری در پرسپکتیو تفاوت دارد؟ با استفاده از نظریه […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
اساس طراحی پرسپکتیو

اساس طراحی پرسپکتیو درس هفتم خطوط دید و عبور آنها از صفحه تصویر

اساس طراحی پرسپکتیو درس هفتم خطوط دید و عبور آنها از صفحه تصویر اساس طراحی پرسپکتیو بر پایه زاویه دید شما بستگی دارد پس این شمایید […]
فروردین ۱۰, ۱۳۹۷
نحوه دیدن در طراحی پرسپکتیوی (3)

نحوه دیدن در طراحی پرسپکتیو ششم آموزش پرسپکیو

نحوه دیدن در طراحی پرسپکتیو مخروط دید… خط مرکزی مخروط دید … صفحه تصویر. در این درس از آموزش گام به گام پرسپکتیو  به نحوه دیدن […]
فروردین ۵, ۱۳۹۷
آموزش قدم به قدم پرسپکتیو درس پنجم واقعیت و شکل ظاهری اشیاء در پرسپکتیو

آموزش قدم به قدم پرسپکتیو درس پنجم واقعیت و شکل ظاهری اشیاء در پرسپکتیو

آموزش قدم به قدم پرسپکتیو درس پنجم واقعیت و شکل ظاهری اشیاء در پرسپکتیو در این درس از آموزش قدم به قدم پرسپکتیو به شکل ظاهری […]
اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
آموزش پرسپکتیو اصل جلوهم قرار گرفتن و نور و سایه

آموزش پرسپکتیو اصل جلوهم قرار گرفتن و نور و سایه

آموزش پرسپکتیو درس چهارم اصل جلوهم قرار گرفتن و نور و سایه در این قسمت آموزش پرسپکتیو  به تاثیر نور و سایه ها در اشیاء در پرسپکتیو […]
اسفند ۲۶, ۱۳۹۶
آموزش اصول پرسپکتیو

آموزش اصل به هم نزدیک شدن در پرسپکتیو درس سوم

آموزش اصل به هم نزدیک شدن در پرسپکتیو آموزش اصل به هم نزدیک شدن در پرسپکتیو – خطوط یا کناره های اشیاء که در واقعیت با […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۶
آموزش اصول پرسپکتیو

اصل کوتاه شدن در پرسپکتیو درس دوم

اصل کوتاه شدن در پرسپکتیو درس دوم اصل کوتاه شدن در پرسپکتیو – خط یا سطحی که موازی صورت بیننده است ماگزیمم اندازه را دارد ولی […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۶
آموزش اصول پرسپکتیو

آموزش اصول پرسپکتیو درس اول اصل کوچک شدن

آموزش اصول پرسپکتیو درس اول اصل کوچک شدن آموزش اصول پرسپکتیو درس اول اصل کوچک شدن هر چه اشیاء از بیننده بیشتر فاصله میگیرند کوچک تر […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶
آشنایی با پرسپکتیو در طراحی و معماری

آشنایی با پرسپکتیو در طراحی و معماری

آشنایی با پرسپکتیو در طراحی و معماری آشنایی با پرسپکتیو از جمله مسائلی است که برای دانشجویان دانشکده هنری و هنرستانها و افرادی که با طراحی […]